Käsityö, taide- ja musiikkiasema.

Tahti Asema ry on nuoria ja aikuisia työelämään, opintoihin ja arjen hallintaan valmentava työpaja. 

Tahti Asema sijaitsee Nokialla ja on palvellut Nokian seutukuntaa vuodesta 2014.

Tahti Asemalla on työpajatoimintaa nuorten pajalla 18-28 vuotiaille sekä työpajatoimintaa yli 28 vuotiaille.

Nuorten työpaja 18-28 vuotiaille tarjoaa suunnitelmallista valmennusta. Nuorten työpajatoiminnan tehtävänä on tukea nuorten elämäntaitoja, sosiaalista vahvistumista ja omatahtista yhteisöllistä kasvua sekä tekemällä oppimista.

Työpaja tarjoaa nuorille mahdollisuuden ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn polkuun koulutukseen, sen loppuun suorittamiseen yhteistyössä koulutuksen järjestäjän kanssa tai avoimille työmarkkinoille työllistymiseen.

Nuorella on käytettävissä laaja yhteistyöverkosto, joka pyrkii auttamaan nuorta yksityiselämään, työhön ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

Nuorten pajalla voit tehdä käsi-ja taidetöitä, musiikkia, atk/mediatöitä, 3D tulostusta ym. oman kiinnostuksen mukaan.

TEKEMÄLLÄ OPPIMINEN – PAJAJAKSON OPINNOLLISTAMINEN 

Kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja palkkatukijakson aikana voi Tahti Asemalla valmentautua suorittamaan osatutkintoja tekstiili- ja muotialan,  media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt, av- ja julkaisutuotantoja, media-alan 3D-mallintaminen sekä työpaikkaohjaaja- ja kädentaidon ohjaamisen tutkintoja.

Osaaminen näytetään näytöillä pajaympäristössä ja osaamisen tunnistamisesta vastaa ammatillinen oppilaitos.

Tarjoamme työelämäympäristöjä käsi ja taide, musiikki ja mediapajalla.

Toimitiloja on 760 m2

Tahti Asema ry kuuluu luotettava kumppani rekisteriin

Toimintaa tukemassa