Osallisuutta vahvistava työtoiminta

Työpajatoiminta on vapaaehtoisuuteen perustuvaa tavoitteellista toimintaa. Toiminta tukee yhteiskunnallista osallisuutta vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalista vuorovaikutusta. Kohderyhmänä ovat työikäiset henkilöt, jotka ovat esimerkiksi kuntoutustuella, työkyvyttömyyseläkkeellä tai osatyökykyisiä ja joille kuntouttava työtoiminta ei ole tällä hetkellä oikea palvelu.

Työtoimintaa on neljällä eri osastolla.

Käsi ja taide-, musiikki-, media-, auto-, metalli- ja pyöräpaja.

Työosastoilla asiakkaalla on mahdollista päästä tutustumaan ja perehtymään valitsemaansa alaan. Työtehtäviin ei vaadita ammatillista osaamista tai työkokemusta. Henkilökunta opastaa aina käytännön työssä.

Palvelun tavoitteena on tukea asiakkaiden kuntoutumista, arjen hallintaa sekä työ- ja koulutusvalmiuksia.

Asiakkaita ohjataan myös tietotekniikassa sekä esimerkiksi erilaisten sähköisten asiointipalveluiden käyttämisessä. Tärkeässä roolissa on kansalaistaitojen ja osallisuuden vahvistaminen. Tarjoamme pajalla tietoiskuja ajankohtaisista aiheista sekä infoa asiakkaiden kannalta hyödyllisistä palveluista.