Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Käsi- ja taidetyö -yksiköllä on käytössä n. 200 m², joka sisältää 6 erillistä työtilaa. Yksi näistä tiloista on ompelusali, jossa on kotiompelukoneet 3 kpl sekä nelilankasaumurit 3 kpl. Lisäksi korkeussäätöinen leikkuupöytä. Käytössä on ompelijan tarvikkeet; silitysrauta, sakset, neulat, mitat, kaavapaperit , sovitusnukkeja 2 kpl ,jne.. 

Valmentautujan käytössä on paljon käsityölehtiä, paljon erilaisia kirjoja sekä myös ammattikirjallisuutta. 

Lisäksi käytössä tietokoneita tuotesuunnitteluun ja dokumentointiin.

Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen

Tunnistaa ja valita alan materiaaleja ja lisätarvikkeita: Valmentautuja valitsee pajalla olevista materiaaleista sopivan tuotteelleen tai ohjatusti käy itse hankkimassa sen. Hän käyttää ammattisanastoa materiaaleista ja osaa kertoa ohjaajalle käyttöominaisuuksista ja hoito-ohjeista kysyttäessä. Yhdessä ohjaajan kanssa lasketaan materiaalin kulutus ennen sen hankintaa.  

Suunnitella tuotteen valmistuksen: Opiskelija esittää tuotteesta luonnoksen ohjaajalle käyttäen ammattisanastoa. Opiskelija kertoo ohjaajalle mitä koneita ja laitteita hän käyttää valmistuksessa. Opiskelija valitsee langat ja neulat ja perustelee ohjaajalle valintansa. Hän käy ohjaajan kanssa läpi mitä valmistustekniikoita käyttää ja suunnittelee aikataulun valmistusprosessille.

Valmistaa tuotteen: Opiskelija aloittaa tuotteen valmistuksen suunnitelman mukaan. Hän pyytää tarvittaessa ongelmakohdissa apua. Pajalla työskennellään tilassa, jossa on myös muita, joten hän huomioi myös muut työskentelijät. Hän vuorottelee koneiden käytössä tai sopii mitkä koneet ovat hänen käytössään. Työskentelyn jälkeen hän siivoaa jälkensä ja huoltaa koneet mikäli tarvetta.

Arvioida tuotteen: Kun tuote on valmis, käydään ohjaajan kanssa arviointi läpi. Onko tuote laadukas ja kestävä ja onko valmistus tapahtunut sovitussa aikataulussa. Keskustellaan ongelmakohdista ja kehitystarpeista.

Tekstiili-ja muotialan kiertotaloustuotteen valmistaminen

Tunnistaa ja valitsee materiaaleja kiertotaloustuotteisiin: Opiskelija etsii ja hankkii materiaaleja kierrätys tuotteelleen, keskustelee ohjaajan kanssa mistä kaikkialta materiaalia voi hankkia. Hän voi hyödyntää myös pajalla olevia kierrätys materiaaleja. Osaa tunnistaa ohjatusti soveltuvat materiaalit huomioiden niiden käyttöturvallisuuden.

Suunnittelee ja valmistaa kiertotaloustuotteen: Suunnittelee ohjatusti kiertotaloustuotteen valitsemistaan materiaaleista huomioiden tuotteen tulevan käyttötarkoituksen. Ohjattuna tekee materiaali -ja tekniikkakokeiluja ja esittää ohjaajalle valmistusmenetelmät ja laskee kustannusarvion.

Laatii tuotetiedot ja hoito-ohjeet ohjatusti.

Arvioida työtään: Arvioi ohjaajan kanssa tuotteensa työn jälkeä, laatua, ulkonäköä ja käytettävyyttä. Ottaa vastaan ohjaajan palautteen ja omat kehittymistarpeet.

Neuletuotteiden valmistaminen

Suunnitella neuletuotteen valmistamisen: Pajalla käydään läpi mitä opiskelija aikoo valmistaa. Tutustutaan ja kokeillaan eri tekniikoita, jonka jälkeen tehdään suunnitelma valmistusprosessista. Opiskelija valitsee/ tai hankkii tarvittavat materiaalit tuotteelleen ohjaajan avustuksella.

Valmistaa neuletuotteen: Valmistaa käsineuletuotteen ohjeen mukaan edeten. Kysyy tarvittaessa neuvoa ja viimeistelee tuotteen ohjatusti. Siivoaa työympäristönsä.

Arvioida työtään: Opiskelija arvioi tuotteen laatua ja ulkonäköä. Keskustellaan ajankäytöstä ja kannattavuudesta. Hän kertoo onnistumisestaan ja ottaa vastaan palautetta.