Yrittäjän ammattitutkinto

Liikeideasta yritykseksi, olisitko valmis yrittäjäksi?

Yritystoiminnan perusteet koulutuksen avulla saat uusia ideoita yrittämiseen ja yritystoiminnan käynnistämiseen.

Kurssi on jaettu aihealueittain kuuteen moduuliin.

Voit suorittaa moduulit kurssipohjan mukaisessa järjestyksessä tai omavalintaisessa järjestyksessä.

Moduulit:

Yrittäjyyden avaintekijät

Liiketoiminnan suunnittelu

Tuotteistaminen

Markkinointi

Taloushallinto

Yritystoiminnan käynnistämisen toimenpiteet

Kuvaus omasta yrityshankkeesta

Liikesuunnitelma on pakollinen osuus josta saa osatutkinnon.

Koko tutkinnon suorittamiseen vaaditaan vähintään kaksi muuta osuutta.

Toinen pakollinen on yritystoiminnan käynnistäminen ja toisen saa vapaasti valita (esim. myynti ja markkinointi, taloushallinto, tuotteistaminen)

Jos suorittaa koko tutkinnon niin nimike on Yrittäjän ammattitutkinto

Osatutkinnot ovat Yritystoiminnan suunnittelu, yritystoiminnan käynnistäminen ja edellämainitut valinnaiset

Täyttää starttirahaan vaadittavan koulutuskriteerin

Koulutus on toistaiseksi tarkoitettu alle 29 vuotiaille